Thông báo tuyển sinh năm 2022

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – DU LỊCH CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH

Thông báo kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022, cụ thể như sau: