Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2021 – 2022

31

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2021 – 2022 cho hệ THPT kết hợp học Trung cấp, cụ thể như sau:

  • A
  • B
  • C