Thông báo kế hoạch nghỉ Lế giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5/2022

30

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình thông báo kế hoạch nghỉ Lế giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5/2022, cụ thể như sau: