Phòng Tuyển sinh & GTVL

Chức Năng nhiệm vụ: Tư vấn tuyển sinh các hệ và giới thiệu việc làm

stt Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Huy Huynh Trưởng phòng 0983369200
2 Nguyễn Thế Thiết Phó trưởng phòng 0969826898
3 Nguyễn Hoàng Hà NV 0945578218
4 Đinh Vũ Thùy Dung NV 0946063992