Phòng Hành chính – Tổng hợp

  • Chức năng nhiệm vụ….
stt Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Đỗ Quang Hùng Trưởng phòng 0979425269
2 Đỗ Thị Thanh Thảo Kế toán Trưởng – Phó trưởng phòng 0987577088
3 Bùi thị Thu Huyền Kế toán  
4 Văn Thị Nguyệt NV  
5 Trần Thị Bắc Phương NV  
6 Trần Hải Quang NV  
7 Phạm Ngọc Anh NV  
8 Hoàng Văn Oanh Bảo vệ  
9 Phạm Như Quỳnh Bảo vệ