Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và NLĐ năm 2022

62

Thực hiện kế hoạch của Cơ quan Liên đoàn Lao động về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm 2022. Sáng ngày 14/01/2022, Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lịch Công đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ CC, viên chức và NLĐ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Ninh Quang Hải – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đ/c trong BGH; Chủ tịch Công đoàn Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động Nhà trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết hội nghị CB, VC, NLĐ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tài chính năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; báo cáo tổng hợp thống nhất trả lời, tiếp thu ý kiến của CB, VC, NLĐ đóng góp vào chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế dân chủ, dự thảo báo cáo Hội nghị cán bộ VC, NLĐ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022.

Trong bối cảnh năm 2021 có những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhưng cán bộ, giáo viên, NLĐ của Nhà trường đã nỗ lực triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ do BGH Nhà trường giao, thực hiện tốt việc chuyển đổi hình thức giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác trong điều kiện thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

Kết quả năm 2021, Nhà trường đã thực hiện:

Năm 2021 Nhà trường tổ chức đào tạo 55 lớp trung cấp với tổng số 1477 học sinh. Cụ thể:

+ Hệ Trung cấp:

– Khóa 5 (năm học 2019-2021): 08 lớp – 172 học sinh.

– Khóa 6 (năm học 2020-2022): 20 lớp – 537 học sinh.

– Khóa 7 (năm học 2021-2023): 27 lớp – 768 học sinh.

+ Hệ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 135 học viên

Phối hợp quản lý 02 lớp cao học: 70 học viên

Trong năm 2021 Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp 08 lớp Trung cấp khóa 5 cho 172 học sinh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Đổi mới phương pháp dạy học từ hình thức học trực tiếp sang học oline linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh và đảm bảo khối lượng kiến thức đến người học.

Với sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể lãnh đạo, Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trong toàn trường. Năm 2021 nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Ninh Quang Hải- Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhà trường trao Bằng khen, giấy khen cho CB, GV, NV có thành tích xuất sắc trong năm 2021