Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình sẵn sàng bước vào năm học mới 2022 – 2023.

38

Những ngày đầu năm học, thầy và trò Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lich Công đoàn Ninh Bình tập trung cao nhất cho việc đón năm học mới. Năm học 2022-2023, Trường tuyển sinh 04 lớp Trung cấp về học tại Trường, tổng số học sinh học tại trường gần 200 học sinh chia thành 09 lớp học. Nhà trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại, bổ sung bàn ghế, hệ thống quạt điện, bóng điện các phòng học lý thuyết và phòng học thực hành. Tổ chức lao động, trồng cây, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh khuân viên Trường, tạo môi trường giáo dục thân thiện, xanh, sạch đẹp trước khi bước vào năm học mới.

 

Nhà trường triển khai một số hoạt động nhằm thu hút học sinh, tạo không khí đoàn kết, vui tươi như hoạt tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho năm học mới của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình cơ bản đã sẫn sàng. Phát huy những thành tựu đạt được của năm học trước, Nhà trường đã trang bị các điều kiện làm việc, học tập và sinh hoạt đảm bảo cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh./.

Đỗ Quang Hùng – TP Hành chính Tổng hợp