Bài viết về hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh

43

Ngày 25/ 3/ 2022 Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường Phát động trồng cây Hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh và chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 01/4/1992- 01/4/20222