Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Công đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường; Trần Thị Minh Tuyến, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Dương Mạnh Hiền, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp KT-DL Công đoàn Ninh Bình.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, giáo viên được chú trọng. Công đoàn trường đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, bố trí sắp xếp lịch công tác giảng dạy hợp lý, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của từng đoàn viên. Công đoàn thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của đoàn viên như: tiền lương, thưởng, phụ cấp, việc nâng lương, công tác phí, đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người lao động.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời; tổ chức tặng các ngày lễ hàng năm... được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

          Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và cán bộ công đoàn. Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đồng chí Dương Mạnh Hiền tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trường

          Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Mạnh Hiền - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà CĐCS Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị BCH Công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Chủ động nghiên cứu, tham mưu đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn Trường; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường trong từng thời điểm; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên công đoàn, người lao động phấn khởi, hăng say làm việc, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển; Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn trường và các tổ công đoàn; mọi hoạt động tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của đoàn viên công đoàn và người lao động làm thước đo cho hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Nguyễn Huy Huynh – Phó Chủ tịch Công đoàn lần thứ VI được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường; Trần Thị Minh Tuyến, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Dương Mạnh Hiền, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp KT-DL Công đoàn Ninh Bình.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, giáo viên được chú trọng. Công đoàn trường đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, bố trí sắp xếp lịch công tác giảng dạy hợp lý, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của từng đoàn viên. Công đoàn thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của đoàn viên như: tiền lương, thưởng, phụ cấp, việc nâng lương, công tác phí, đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người lao động.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời; tổ chức tặng các ngày lễ hàng năm... được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

          Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và cán bộ công đoàn. Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đồng chí Dương Mạnh Hiền tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trường

          Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Mạnh Hiền - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà CĐCS Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị BCH Công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Chủ động nghiên cứu, tham mưu đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn Trường; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường trong từng thời điểm; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên công đoàn, người lao động phấn khởi, hăng say làm việc, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển; Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn trường và các tổ công đoàn; mọi hoạt động tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của đoàn viên công đoàn và người lao động làm thước đo cho hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Nguyễn Huy Huynh – Phó Chủ tịch Công đoàn lần thứ VI được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội